Mwito wa Machapisho

Tafiti na maendeleo ya Kiswahili ndilo lengo letu kuu!

Chaukidu itaanza kuchapisha makala za tafiti mbalimbali hivi karibuni!

Kaa Mkao wa Kula!