Usajili

Usajili wa Mapema

Taarifa za usajili zitawekwa hapa mara zitakapokamilika. Tafadhali usisite kuwasiliana na Mkurugenzi wa Chaukidu Dkt. Leonard Muaka, kwa maelekezo yoyote.
Michango